DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TOYOTA

VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TOYOTA (TFS)

Dịch vụ tài Chính Toyota (tên viết tắt TFS) được TFSVN cung cấp dưới sự hợp tác quản lý của thương hiệu Toyota Việt Nam.

TFSVN là công ty tài chính 100% vốn nước ngoài được đầu tư bởi Tập đoàn Tài chính Toyota (TFC) và là thành viên của Tập đoàn Dịch vụ Tài Chính Toyota (TFSC) tại Nhật Bản.

CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP

SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG

 • Trả góp hàng tháng, có hai lựa chọn lãi suất tối ưu hoặc lãi suất linh hoạt.
 • Tỉ lệ vay tối đa 80% giá trị xe.
 • Thời gian vay lên đến 84 tháng.
 • Lãi được tính trên dư nợ giảm dần.

 

SẢN PHẨM BALLOON

 • Lãi được tính trên dư nợ giảm dần.
 • Số tiền thanh toán hàng tháng nhỏ hơn sản phẩm truyền thống.
 • Khoản Balloon lên đến 30%, được thanh toán vào cuối kỳ.
 • Lựa chọn lãi suất tối ưu hoặc lãi suất linh hoạt..

 

SẢN PHẨM 50-50

 • Thanh toán gốc và lãi cuối kỳ với lãi suất cố định trong suốt thời gian vay.
 • Tỉ lệ vay tối đa 50% giá trị xe.
 • Thời gian vay 12 tháng.
 • Không áp lực thanh toán trả góp xe hàng tháng.

 

SẢN PHẨM EZ

 • Tự do lựa chọn khoản thanh toán cố định hàng tháng.
 • Lãi suất tối ưu điều chỉnh theo dư nợ giảm dần
 • Tỉ lệ vay tối đa 80% giá trị xe.
 • Thời gian vay lên đến 84 tháng.

 

đăng ký