TOYOTA KIÊN GIANG – TUYỂN DỤNG

𝐓𝐎𝐘𝐎𝐓𝐀 𝐊𝐈𝐄̂𝐍 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆 – 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 Đ𝐎̛̣𝐓 𝟓
𝟏/ 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ (𝟎𝟐 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́)
𝟐/ 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐩 𝐯𝐮̣ (𝟎𝟏 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́)
𝟑/ 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐱𝐞 (𝟎𝟐 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́)
𝐇𝐈̀𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐔̛́𝐂 𝐍𝐎̣̂𝐏 𝐇𝐎̂̀ 𝐒𝐎̛: Trực tuyến
– File đính kèm theo yêu cầu mục số 7 của Đơn dự tuyển: bản scan các văn bằng có liên quan.
𝗛𝗢̂̀ 𝗦𝗢̛ 𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗗𝗨̣𝗡𝗚 𝗚𝗢̂̀𝗠 𝗖𝗢́
• Đơn ứng tuyển của Công ty (download tại link: https://docs.google.com/…/1YpoDinPPB8PPDbq8Gfd…/edit ) ghi rõ vị trí dự tuyển, quá trình công tác, kinh nghiệm, kỹ năng,….
• Thư xin việc
𝗖𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗛𝗨̛́𝗖 𝗣𝗛𝗢̉𝗡𝗚 𝗩𝗔̂́𝗡
Toyota Kiên Giang sẽ gửi email xác nhận khi nhận được hồ sơ ứng tuyển Online của bạn và tiến hành phỏng vấn 2 vòng như sau:
• 𝐕𝐨̀𝐧𝐠 𝟏: Phỏng vấn Online (không cần chuẩn bị HS bản cứng hoàn chỉnh) khi đạt vòng 1 sẽ tiến hành phỏng vấn vòng 2.
• 𝐕𝐨̀𝐧𝐠 𝟐: Phỏng vấn trực tiếp (Các bạn cần chuẩn bị 1 bộ HS bản cứng hoàn chỉnh). Địa điểm phỏng vấn sẽ được thông báo và xác nhận trước qua email và điện thoại.
Lưu ý:
• Chỉ tiến hành phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu
• Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày: 𝟑𝟎/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐
• Việc phỏng vấn sẽ được thực hiện song song
……………………………………………………..
• 𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐄̣̂: (call/sms/viber/zalo)
+ Hotline – 𝟎𝟕𝟖𝟕.𝟔𝟗𝟔.𝟔𝟗𝟔
+ Ms.Loan – 𝟬𝟵𝟬𝟱.𝟳𝟴𝟵.𝟮𝟰𝟱

Trả lời